VACATURE BESTUURSLID WG KUNST

Stichting WG Kunst is een culturele organisatie met ANBI status die tentoonstellingen organiseert, zo mogelijk in combinatie met kunsteducatie. De doelstelling van WG Kunst is het op laagdrempelige wijze mensen in aanraking brengen met kunst en cultuur. De afgelopen jaren heeft WG Kunst zich gespecialiseerd in het verbeelden van verhalen. WG Kunst heeft twee medewerkers in dienst en werkt met een aantal freelance kunstenaars en vrijwilligers. WG Kunst beschikt over een Bestuur en een Adviesraad. 

Het Bestuur van WG Kunst bestaat thans uit vier leden. In verband met het streven naar diversiteit binnen het bestuur is WG Kunst met ingang van heden op zoek naar een vijfde bestuurslid.

De gedachten gaan uit naar iemand

  • met affiniteit met kunst en cultuur, die zich verbonden voelt met een organisatie als WG Kunst en de doelstelling ondersteunt
  • die gemotiveerd is om met zijn/haar ideeën over kunst en cultuur in een veranderende samenleving in samenspraak met de directie proactief een bijdrage te leveren aan het beleid van WG Kunst.

WG Kunst is op zoek naar kandidaten die vanuit hun kennis en maatschappelijke ervaring beschikken over competenties die een aanvulling betekenen ten opzichte van zittende bestuursleden. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een relatief jong iemand met een migratieachtergrond. Wij verwachten van bestuursleden dat zij zich als ambassadeur voor WG Kunst inzetten. Vanzelfsprekend is het vermogen tot samenwerking en goede contactuele vaardigheden.

De functie is onbezoldigd en de bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen. Eventuele reiskosten worden vergoed.

Sollicitaties graag  naar WG Kunst wgkunst@wgkunst.nl  Nadere informatie via  tel. 020 6161515.

 

 

WG Kunst is een culturele instelling (met ANBI status), die projecten op het gebied van de beeldende kunst organiseert en presenteert, met daaruit voortvloeiend kwalitatief hoogwaardige kunsteducatieve projecten.
In deze projecten worden verband gelegd met onder andere literatuur en wetenschap, politiek en maatschappelijke onderwerpen of ontwikkelingen.

Bestuur Stichting WG Kunst
Lode Wigersma, voorzitter
Corrie Steffens, penningmeester
Alexandra Timmer, secretaris
Floor Bos, lid

De bestuursleden van de stichting verrichten hun taken onbezoldigd. Zij ontvangen geen vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen. De zittingstermijn van bestuursleden is drie jaar. Ze kunnen nog twee keer voor een periode van drie jaar herbenoemd worden. Deze regeling is conform de Governance Code Cultuur.

De Raad van Advies van WG Kunst bestaat uit vier personen: Fako Kluiving, Shiman Bourraka, Mohamed Bouyzgarne en Charley Reuvers. De leden van de Adviesraad geven WG Kunst gevraagd en ongevraagd input op artistiek vlak.

 

PRIVACYVERKLARING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2017

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2016

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014

JAARVERSLAG Stichting WG KUNST 2013

JAARVERSLAG Stichting WG KUNST 2012