WG Kunst is een culturele instelling (met ANBI status), die projecten op het gebied van de beeldende kunst organiseert en presenteert, met daaruit voortvloeiend kwalitatief hoogwaardige kunsteducatieve projecten.
In deze projecten worden verband gelegd met onder andere literatuur en wetenschap, politiek en maatschappelijke onderwerpen of ontwikkelingen.

Bestuur Stichting WG Kunst
Lode Wigersma, voorzitter
Corrie Steffens, penningmeester
Alexandra Timmer, secretaris
Floor Bos, lid

De bestuursleden van de stichting verrichten hun taken onbezoldigd. Zij ontvangen geen vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen. De zittingstermijn van bestuursleden is drie jaar. Ze kunnen nog twee keer voor een periode van drie jaar herbenoemd worden. Deze regeling is conform de Governance Code Cultuur.

De Raad van Advies van WG Kunst bestaat uit vier personen: Fako Kluiving, Shiman Bourraka, Mohamed Bouyzgarne en Charley Reuvers. De leden van de Adviesraad geven WG Kunst gevraagd en ongevraagd raad input op artistiek vlak.

 

PRIVACYVERKLARING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2017

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2016

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014

JAARVERSLAG Stichting WG KUNST 2013

JAARVERSLAG Stichting WG KUNST 2012