Stichting WG Kunst is een culturele organisatie met ANBI status in Amsterdam oud-west, die tentoonstellingen organiseert in combinatie met kunsteducatie. De doelstelling van WG Kunst is het op laagdrempelige wijze mensen van alle leeftijden in aanraking brengen met kunst en cultuur. WG Kunst heeft één medewerker in dienst en werkt intensief samen met een aantal freelance kunstenaars en vrijwilligers. De formatie zal volgend jaar mogelijk worden uitgebreid. WG Kunst beschikt over een bestuur en een adviesraad. Voor meer informatie zie https://www.wgkunst.nl/

 

Bestuur Stichting WG Kunst
Lode Wigersma, voorzitter
Jeroen Slop, penningmeester
Floor Bos, lid – secretaris
Siham Bourakaa – lid
Eliza Perez – lid

De bestuursleden van de stichting verrichten hun taken onbezoldigd. Zij ontvangen geen vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen. De zittingstermijn van bestuursleden is drie jaar. Ze kunnen nog twee keer voor een periode van drie jaar herbenoemd worden. Deze regeling is conform de Governance Code Cultuur.

De Raad van Advies van WG Kunst bestaat uit drie personen: Fako Kluiving,  Mohamed Bouyzgarne en Charley Reuvers. De leden van de Adviesraad geven WG Kunst gevraagd en ongevraagd input op artistiek vlak.

PRIVACYVERKLARING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2022

JAARVERSLAG EN JAARREKENING2021

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2017

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2016

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014

JAARVERSLAG Stichting WG KUNST 2013

JAARVERSLAG Stichting WG KUNST 2012