VACATURE COORDINATOR KUNSTEDUCATIE WG KUNST 

WG Kunst zoekt een 

COORDINATOR KUNSTEDUCATIE 

voor 20 uur per week 

voor het tijdvak van 1 jaar  

 met mogelijkheid van verlenging/omzetting dienstverband voor onbepaalde tijd 

salariëring conform CAO Kunsteducatie 2023.  

 

Op termijn behoort uitbreiding van het takenpakket  en uitbreiding van het aantal uren tot de mogelijkheden. 

 In verband met de voorgenomen versterking en uitbreiding van het kunsteducatieve aanbod zoekt WG Kunst een   

 

coördinator KUNSTEDUCATIE 

voor 20 uur per week 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiast iemand met

affiniteit met kunst en cultuur 

-een relevante opleiding en/of ervaring in de kunst & cultuursector 

. (bij voorkeur) ervaring met het organiseren van cultuurparticipatie binnen de culturele sector 

. goede contactuele eigenschappen, organisatorisch vermogen en improvisatietalent 

. goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

De gezochte kandidaat kan goed samenwerken en houdt van werken in teamverband. Creatief, zelfstandig en daadkrachtig zijn kernwoorden bij de uitdaging waar deze nieuwe functie voor staat. Het bezit van een onderwijsbevoegdheid in beeldende vakken strekt tot aanbeveling. 

 

Taken 

  • Ontwikkelen lesplannen en workshops/cursussen voor de verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren en volwassenen/ouderen) 
  • Werving scholen voor kunsteducatieprojecten 
  • Fondsenwerving 
  • Behoefteonderzoek bij de beoogde doelgroepen naar workshops/cursussen  
  • Initiëren en onderhouden contacten met scholen, instellingen en freelance kunstdocenten en creëren van samenwerkingsverbanden. 

De taken worden in nauwe samenwerking met de directeur uitgevoerd. Inschaling volgens  CAO Kunsteducatie, salarisschaal 7.  

 

Belangstelling? Stuur voor 1 augustus een CV en motivatie per mail naar  r.vanleemput@wgkunst.nl. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Rozé van Leemput, directeur WG Kunst, tel. 020 6161515 (dinsdag t/m vrijdag 10.30-17.00). Meer informatie over de organisatie: zie www.wgkunst.nl 

Stichting WG Kunst is een culturele organisatie met ANBI status in Amsterdam oud-west, die tentoonstellingen organiseert in combinatie met kunsteducatie. De doelstelling van WG Kunst is het op laagdrempelige wijze mensen van alle leeftijden in aanraking brengen met kunst en cultuur. WG Kunst heeft één medewerker in dienst en werkt intensief samen met een aantal freelance kunstenaars en vrijwilligers. De formatie zal volgend jaar mogelijk worden uitgebreid. WG Kunst beschikt over een bestuur en een adviesraad. Voor meer informatie zie https://www.wgkunst.nl/

 

Bestuur Stichting WG Kunst
Lode Wigersma, voorzitter
Jeroen Slop, penningmeester
Floor Bos, lid – secretaris
Siham Bourakaa – lid
Eliza Perez – lid

De bestuursleden van de stichting verrichten hun taken onbezoldigd. Zij ontvangen geen vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen. De zittingstermijn van bestuursleden is drie jaar. Ze kunnen nog twee keer voor een periode van drie jaar herbenoemd worden. Deze regeling is conform de Governance Code Cultuur.

De Raad van Advies van WG Kunst bestaat uit drie personen: Fako Kluiving,  Mohamed Bouyzgarne en Charley Reuvers. De leden van de Adviesraad geven WG Kunst gevraagd en ongevraagd input op artistiek vlak.

PRIVACYVERKLARING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2022

JAARVERSLAG EN JAARREKENING2021

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2017

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2016

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014

JAARVERSLAG Stichting WG KUNST 2013

JAARVERSLAG Stichting WG KUNST 2012