VACATURE 

WG Kunst zoekt per 1 oktober 2023 een 

COORDINATOR KUNSTEDUCATIE 

voor 20 uur per week 

voor het tijdvak van 1 jaar  

 

met mogelijkheid van verlenging/omzetting dienstverband voor onbepaalde tijd 

salariëring conform CAO Kunsteducatie 2023.  

 

Op termijn behoort uitbreiding van het takenpakket  

en uitbreiding van het aantal uren tot de mogelijkheden. 

 

In verband met de voorgenomen versterking en uitbreiding van het kunsteducatieve aanbod zoekt WG Kunst een   

 

coördinator KUNSTEDUCATIE 

voor 20 uur per week 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiast iemand met  

. affiniteit met kunst en cultuur 

. een relevante opleiding en/of ervaring in de kunst & cultuursector 

. (bij voorkeur) ervaring met het organiseren van cultuurparticipatie binnen de culturele sector 

. goede contactuele eigenschappen, organisatorisch vermogen en improvisatietalent 

. goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

De gezochte kandidaat kan goed samenwerken en houdt van werken in teamverband. Creatief, zelfstandig en daadkrachtig zijn kernwoorden bij de uitdaging waar deze nieuwe functie voor staat. Het bezit van een onderwijsbevoegdheid in beeldende vakken strekt tot aanbeveling. 

 

Taken 

  • Ontwikkelen lesplannen en workshops/cursussen voor de verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren en volwassenen/ouderen) 
  • Werving scholen voor kunsteducatieprojecten 
  • Fondsenwerving 
  • Behoefteonderzoek bij de beoogde doelgroepen naar workshops/cursussen  
  • Initiëren en onderhouden contacten met scholen, instellingen en freelance kunstdocenten en creëren van samenwerkingsverbanden. 

De taken worden in nauwe samenwerking met de directeur uitgevoerd. Inschaling volgens  CAO Kunsteducatie, salarisschaal 7.  

 

Belangstelling? Stuur voor 1 augustus een CV en motivatie per mail naar  r.vanleemput@wgkunst.nl. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Rozé van Leemput, directeur WG Kunst, tel. 020 6161515 (dinsdag t/m vrijdag 10.30-17.00). Meer informatie over de organisatie: zie www.wgkunst.nl 

 

 Over WG Kunst 

Stichting WG Kunst is een presentatieruimte gelegen op het Wilhelmina Gasthuisterrein in Amsterdam Oud- West  die 26 jaar bestaat (sinds 2012 als ANBI stichting). De missie van WG Kunst is om beeldende en hedendaagse kunst van opkomende en erkende kunstenaars toegankelijk te maken voor een breed publiek, in de buurt en daarbuiten en deze met elkaar te verbinden. WG Kunst specialiseert zich de laatste jaren in het laten zien van verhalen, waarbij de combinatie van tekst en beeld een belangrijke rol speelt. Het hele jaar door programmeert WG Kunst tentoonstellingen en kunstprojecten, waaraan kunsteducatieve activiteiten voor kinderen, al dan niet in schoolverband, worden gekoppeld. WG Kunst onderscheidt zich van vergelijkbare culturele organisaties door een rechtstreeks verband tussen tentoonstellingen en kunsteducatie. De Stichting heeft een Bestuur van 5 personen en een team van medewerkers. Het team van WG Kunst bestaat uit de directeur, een aantal vrijwillige medewerkers op reguliere basis en enkele freelance kunstenaars/medewerkers.  

 

 

Medewerkers:

Rozé van Leemput
coördinator kunst en kunsteducatie, directeur

Alexandra Timmer
stafmedewerker

Het team bestaat verder uit 

H.F van Steensel en Wasco

Bestuur Stichting WG Kunst
Lode Wigersma, voorzitter
Jeroen Slop, penningmeester
Floor Bos, secretaris
Siham Bourakaa, lid
Eliza Perez, lid

De bestuursleden van de stichting verrichten hun taken onbezoldigd.
Zij ontvangen geen vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen.
De zittingstermijn van bestuursleden is drie jaar. Ze kunnen nog twee keer voor een periode van drie jaar herbenoemd worden.
Deze regeling is conform de Governance Code Cultuur.

De salariëring van de medewerkers in dienst van WG Kunst geschiedt conform de cao Kunsteducatie

De Raad van Advies van WG Kunst bestaat uit drie  personen: Fako Kluiving, Mohamed Bouyzgarne en Charley Reuvers.
De leden van de Adviesraad geven WG Kunst gevraagd en ongevraagd raad input op artistiek vlak.