Rozé van Leemput
coördinator kunst en kunsteducatie, directeur

Inge Thoes
coördinator kunsteducatie

Alexandra Timmer
stafmedewerker

Het team bestaat verder uit 

H.F van Steensel en Wasco

 

Bestuur Stichting WG Kunst
Lode Wigersma, voorzitter
Jeroen Slop, penningmeester
Floor Bos, secretaris
Siham Bourakaa, lid
Eliza Perez, lid

De bestuursleden van de stichting verrichten hun taken onbezoldigd.
Zij ontvangen geen vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen.
De zittingstermijn van bestuursleden is drie jaar. Ze kunnen nog twee keer voor een periode van drie jaar herbenoemd worden.
Deze regeling is conform de Governance Code Cultuur.

De salariëring van de medewerkers in dienst van WG Kunst geschiedt conform de cao Kunsteducatie

De Raad van Advies van WG Kunst bestaat uit drie  personen: Fako Kluiving, Mohamed Bouyzgarne en Charley Reuvers.
De leden van de Adviesraad geven WG Kunst gevraagd en ongevraagd raad input op artistiek vlak.