Rozé van Leemput
coördinator kunst en kunsteducatie, zakelijk directeur

David de Visser
coördinator kunst en tentoonstellingen, artistiek directeur

 

Bestuur Stichting WG Kunst
Lode Wigersma, voorzitter
Corrie Steffens, penningmeester
Alexandra Timmer, secretaris
Floor Bos, lid

De salariëring van de medewerkers in dienst van WG Kunst geschiedt conform de cao Kunsteducatie. De bestuursleden van de stichting verrichten hun taken onbezoldigd.
Zij ontvangen geen vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen.