Contactgegevens:

WG Kunst, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28, 1054 SP Amsterdam

wgkunst@wgkunst.nl

www.wgkunst.nl

T31(0) 20 6161515

Kamer van Koophandelsnummer 41216037

 

Persoonsgegevens bijgehouden door WG Kunst

De stichting WG Kunst ontvangt en verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt in het kader van de volgende activiteiten

 • Het organiseren en faciliteren van tentoonstellingen en kunsteducatieve projecten
 • koop en verkoop van kunstwerken
 • het op de hoogte houden van geïnteresseerden in de activiteiten van WG Kunst door middel van de periodieke Digitale Nieuwsbrief (maandelijks, met enkele extra nieuwbrieven voor eigen projecten).

 

door WG Kunst bijgehouden persoonsgegevens

 • NAW-gegevens (Voor- en achternaam, adres en woonplaats)
 • (mobiele) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • aangekochte of verkochte kunstwerken
 • betalingsgegevens IBAN nummer (bij aankoop/verkoop kunstwerken en donaties aan WG Kunst)

Voor verzending van de Digitale Nieuwsbrief worden alleen de (voor)naam gegevens (voor zover opgegeven) en het emailadres geregistreerd.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die WG Kunst verwerkt:

Geen.

 

 Doel

 • Verzenden van de Digitale Nieuwsbrief van WG Kunst om te attenderen op tentoonstellingen en randprogrammering.
 • zakelijk verkeer in verband met de aan/verkoop van kunstwerken
 • zakelijk verkeer in verband met periodieke donaties aan WG Kunst
 • telefonisch of e-mail contact voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de dienstverlening

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Geen

Bewaartermijn

WG Kunst bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. E-mailadres en voornaam/achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Een ieder kan zich op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan de digitale Nieuwsbrief of door een mail te sturen naar wgkunst@wgkunst.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WG Kunst verstrekt geen gegevens aan derden tenzij met voorafgaande toestemming van degene die de gegevens heeft verstrekt. Alleen de hiertoe bevoegde medewerkers van WG Kunst hebben toegang tot deze gegevens. De toegang tot deze persoonsgegevens is afgeschermd voor derden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

WG Kunst doet er alles aan bovengenoemde gegevens zo zorgvuldig mogelijk op te slaan, te beveiligen en te bewaren.