Stimulus  met Peter Leeuwerink, Thomas Plas, Just van der Loos, Martijn den Ouden 16 t/m 25 maart 2018 i.h.k.v. Een Goed Idee

Els Enschede 30 maart t/m 2 april

Jesse Strikwerda 6 april t/m 15 april in het kader van Een Goed Idee

Gerard Pouw 20 t/m  22 april

Salman Ezzammoury 26 april t/m 29 april

Ramon Jan Vet 4 mei t/m 6 mei