NAGELATEN: Theo Eissens, Simon Kramer, Theo Linnemann, Bert van Loo

Nagelaten is een tentoonstelling met werk van overleden kunstenaars. Voor de vierde keer organiseert WG Kunst Nagelaten. Het werk van deze kunstenaars verdient het om gezien te worden. Zo kan een nieuw publiek kennis maken met het werk van deze kunstenaars en kunnen kunstwerken een nieuw onderkomen krijgen.

Afgelopen jaren hebben we het werk van o.a. Lei Molin, Wim Compier, Jan Montyn, Henk Zomer, Pim van Boxtel, Frans de Jong, Ko Oosterkerk en Clara de Jong mogen exposeren. Nu laten we met trots het werk zien van:

 

Theo Eissens (1952-2015)

Theo Eissens, heeft geleefd en gewerkt in Amsterdam, New York en Berlijn. Zijn hier tentoongestelde werk bestaat uit grafiek en schilderijen met schilderkunstige, grafische én fotografische elementen. De context is ontleend aan de geschiedenis, met name die van Duitsland in de vorige eeuw. Eissens combineert in zijn werk niet alleen technieken maar ook inspiratiebronnen en thema’s. Er is een aantal etsen opgenomen in de tentoonstelling uit de serie Götter & Maler. In zijn werk is er altijd een link met het verleden en even vaak heeft dat verleden een verbinding met het nu. Voortdurend verbindt Eissens: geschiedenis met actualiteit, het persoonlijke met het universele, het brute met het zachte, wat lelijk is met wat schoonheid heeft.

 

Simon Kramer (1940-2015)

 Bij de schilderijen van Simon Kramer springt de vaart en trefzekerheid van de schilder in het oog. Met pasteuze verfstreken en helder kleurgebruik beeldhouwde Kramer zijn schilderijen. Onderwerpen haalde Simon uit zijn directe omgeving: atelier, thuis, landschappen, model, dierbaren en portretten.. Simon Kramer toont een nieuw geordende werkelijkheid: grof geschilderd met enorme aandacht en gevoel, in prachtig kleurgebruik en sterk in compositie.

 

Theo Linnemann (1925-2017)

Het werk van Theo Linnemann – aquarellen en tekeningen – wordt gekenmerkt door een vrij spel van lijn, vlak en verfstreek. Zijn werk  vertoont verwantschap met het Duitse expressionisme van het begin van de 20e eeuw. De aanleiding voor zijn werk is bijna altijd concreet. Linnemann: “Je kijkt, ervaart en geeft de zaken zo transparant mogelijk weer.” .Zo zijn krachtige, centrale composities ontstaan met de suggestie van figuratie in een eigen realiteit.

 

Bert van Loo (1946-2016)

werkte vooral met het materiaal glas, meestal in combinatie met andere materialen zoals brons, lood, steen en hout. Hij zocht in zijn ruimtelijk werk naar tegenstellingen. Deze zoektocht resulteerde in sculpturen waarin glas en niet-doorzichtig materiaal een spanningsveld vormen. Hij liet in diverse sculpturen  materiaal zweven waardoor er een vorm van gewichtloosheid ontstaat. Van Loo heeft diverse sculpturen gemaakt voor de openbare ruimte.

 

 

Opening Nagelaten vrijdag 15 februari 17.00-19.00

Tentoonstelling 15 t/m 24 februari 2019

Openingstijden dinsdag t/m zondag 13.00 -17.00 uur

maandag gesloten