Where Angels Fear to Tread

2023

Gemengde Techniek

L 50 cm x H 40 cm x D 20 cm

Het werk van Wielders ontstaat altijd vanuit het begrip ‘upcycling’. Het beeldend vertrekpunt bij het maken van zijn werk ligt in gebruikt en afgedankt materiaal, alle voorwerpen lijken een vorig leven geleid te hebben. De onderdelen van dit werk zijn gevonden, geërfd, gekregen of in kringloopwinkels en rommelmarkten aangeschaft. Wielders’ vertrekpunt is meestal een tekst, een gebeurtenis, een verhaal of een voorwerp. In dit geval is het een belangrijke gebeurtenis in het leven van de kunstenaar. Deze gebeurtenis valt, hoe toevallig, precies binnen het thema van deze expositie. Met zijn beeldende ingrepen bepaalt Wielders de context, een nieuwe omgeving waarin de betekenis van het beeld ontstaat. Het bovenmenselijke, dat waarvan we denken dat het er is en dat niet visueel tot ons komt, het intuïtieve, het niet te begrijpen en toch te bevatten, daar verhoudt Wielders zich graag toe. Maar ook het niet zuivere, het vuile, beetje kapotte, net scheef of fout, daar heeft hij affiniteit mee. Door het werk een titel mee te geven brengt hij je iets dichter bij de betekenis die hij er ingebracht heeft. Wielders vindt dat je, op het moment dat je het beeld voor het eerst ziet, je een beetje moeite moet doen om vat te krijgen op het werk. Als een beeld je meteen te pakken heeft, dus als je ineens teveel grip krijgt, dan heeft de kunstenaar zijn werk niet goed gedaan.