De wegen van kunstenaars Simon Oud en Marena Seeling kruisen elkaar tijdens de korte maar krachtige weekendtentoonstelling Ploeg Sporen bij WG Kunst. Beiden hanteren het landschap als inspiratiebron voor hun werk.

Seeling is vooral geboeid door het contrast tussen grote ruimtelijke vlakken van water en licht en de massiviteit van nieuwe bebouwing en bruggen rondom haar geboortedorp Weurt, bij Nijmegen. In haar schilderijen en wandobjecten filtert ze overbodige informatie en beelden uit. Hierdoor ontstaan ruimtelijke composities in vorm en kleur met een innerlijke noodzaak en een spanning die je kan beroeren.

Oud onderzoekt in zijn vroege werk agrarische bouwvormen als bakens in het polderlandschap. Het gesloten karakter van de gebouwen, dat in sterk contrast staat tot hun weidse omgeving, staat model voor zijn sculpturen. In zijn werk confronteert Oud vorm en ruimte met elkaar. Later verschuift het onderzoek naar de samenhang tussen de polder en de bewoning daarvan en toont het sporen van menselijk ingrijpen in het landschap. Het ontstaan van die beelden wordt mede bepaald door de mogelijkheden van het materiaal: in zijn geval zink en messing. Het plaatmateriaal wordt al construerend verzelfstandigd tot een object waarin vormcontrasten en lichtgeleiding de beeldende elementen zijn.

OPENING vrijdag 2 juni  17.00 – 19.00

Openingswoord Gerrit Hoogstraaten, schrijver

Openingstijden zaterdag 3 en zondag 4 juni 13.00-17.00

U bent van harte welkom om de tentoonstelling te bezoeken.

 

WG Kunst

Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28

1054 SP Amsterdam

(Wilhelmina Gasthuisterrein)

020 6161515

www.wgkunst.nl