Als motto voor mijn werk gebruik ik de woorden van de Franse schrijver Gustave Flaubert: “Wat mij in de kunst het hoogste (en het moeilijkste) lijkt, is niet het publiek een lach of een traan te ontlokken, noch het bronstig te maken ofwel tot razernij te brengen, maar het tot mijmeren te brengen, zoals de natuur dat doet”. Ik speel met onze waarneming van licht, maat, verhoudingen en ruimte, wat kan leiden tot vragen omtrent de waarheid en de werkelijkheid.
Met mijn werk reik ik naar de wereld van de ideeën (volgens Plato de werkelijke wereld) en hoop ik een verlangen op te wekken naar die wereld. De wiskunde en het licht zijn bewoners.

Dit alles resulteert in objecten, schilderijen, tekeningen, foto’s en installaties.
Uiteenlopende opdrachten heb ik uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheid, non-profit instellingen, kerken, bedrijven en particulieren.