Pushbacks
2024
gemengde techniek
vitrine kast
225

SCHAAMTE
Pushbacks waarbij mensen hun spullen worden afgepakt en daarna teruggeduwd over de grens zijn bezigheden 
waarvoor je je zou moeten schamen. Er moet toch een andere oplossing mogelijk zijn.

Rob Komen
Veranderen, uitproberen en verder gaan.
Voortdurend vernieuwen. In ontwikkeling blijven en niet vallen in herhalingen.
Schilderijen, grafiek, fotografie en gedichten.
Projecten met medekunstenaars en projecten met kinderen en studenten.
Inspireren.

Dat typeert het werk en de inzet van Rob Komen.
Steeds anders. Niet stilzitten. Vooral niet jezelf gaan herhalen.
Niets blijft hetzelfde, behalve verandering.

www.robkomen.nl