schilderingen, installaties, tekeningen, performance

 

Jan Pronk, Judith Funke en Nell Berger wisselen regelmatig ervaringen uit over hun werk,  dagen elkaar uit en stimuleren elkaar. Er is sprake van verwantschap in hun werk ten aanzien van fragiliteit, spiritualiteit en verandering. De drie kunstenaars vertegenwoordigen verschillende kunsttemperamenten. De titel  “Looming” verwijst naar het tevoorschijn komen, vervagen en weer verdwijnen, naar veranderbaarheid.

De werken in de expositie worden door elkaar gehangen en geplaatst, zodat er een dynamische, op zich zelf staande installatie ontstaat. Het is aan de toeschouwer om eventuele verbanden te ontdekken.

Jan Pronk is een schilder pur sang. Hij experimenteert met verschillende materialen en technieken. In zijn schilderijen staat energie, gelaagdheid en beweging centraal.  Van een afstand  zijn duidelijke vormen waar te nemen, van dichtbij verschillende lagen. Jan Pronk woont en werkt in Amsterdam en de Eifel.

Judith Funke heeft een interdisciplinaire manier van werken ontwikkeld, waarin schilderwerken en installaties elkaar afwisselen of een verbinding aangaan. Geïnspireerd door haar omgeving beweegt Funke’s werk  zich rond de thema’s fragiliteit en evenwicht,. Funke woont in Solingen en heeft in Düsseldorf haar atelier. In oktober 2022 won zij de City Artist Award van Nordrhein Westfalen.

Het werk van Nell Berger heeft raakvlakken met fotografie, tekenen, performance en installaties. Het leven is vol verandering maar de mens zoekt houvast. Tijdens de coronaperiode was zij veel op het strand te vinden en raakte ze gefascineerd door het zeeschuim. Door de wind zag zij hoe de vormen telkens veranderden. Dit inspirerende haar tot nieuw werk waarin cirkels het uitgangspunt zijn voor vormen die verschijnen en verdwijnen. Dit komt ook in haar performance tot uitdrukking. Berger leeft en werkt in Amsterdam.

 

OPENING

Vrijdag 18 november 17.00-19.00 uur

met een performance van Nell Berger

Openingstijden zaterdag 19 en zondag 20 november 13.00-17.00,

Beide dagen vindt om 15.00 een performance van Nell Berger plaats

 

WG Kunst

Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28

1054 SP Amsterdam

www.wgkunst.nl

020 6161515