Dit werk líjkt misschien lieflijk, maar Van de Riet wil aandacht vragen voor onze verslechterde relatie met de natuur. De natuur die zo groots is en ons tot nu steeds heeft laten genieten van al haar rijkdom. Ons heeft omarmd om in haar te wonen en leven en ván haar te leven. Nu zijn wij aan zet om alle negatieve effecten die onze revolutie met zich meebrengt, aan te pakken. Voor Van de Riet staat ‘toekomst’ gelijk aan een goede omgeving en een gezonde natuur.
Een klein werk met een grote boodschap.
Maar nu is het moment dat de aarde terugslaat. Ze zal gewoon haar eigen gang gaan. Zelfs na alle desastreuze rampen die de mens heeft veroorzaakt, veert de natuur weer op. Het is volgens Van de Riet echter hóóg tijd dat we ons deemoedig gaan opstellen tegenover deze grootsheid.
Het zal niet voldoende zijn als we alleen ons handelen veranderen Het is van levensbelang dat we onze positie in de wereld gaan herijken. Het zal er toch écht van moeten komen: een nieuwe omgang met de aarde.
Een ecosofische wereld, waarin we ons praktisch bezighouden met het natuurlijke milieu, sociale relaties en het menselijk subject.
En een praktijk inrichten die ons laat ervaren hoe je te verhouden tot de natuur en omgeving.
Wij kunnen er voor zorgen dat alle bloemen en planten die je in de collage ziet, geen geschiedenis worden.