T H E I N N E R L A N D S C A P E

Casper ter Heerdts werk bestaat uit maquettes, objecten, installaties en interieurs. Met architectuur als medium ontstaan plekken die verwijzen naar persoonlijke ervaringen en herinneringen. Het zijn omgevingen waarin een gebeurtenis plaatsvond of plaats kan vinden, ingericht met voorwerpen, bouwwerken en bouwsels die deel zijn van ons collectieve bewustzijn.

Casper ziet onze omgeving als een menselijk landschap, omdat dit landschap in zijn vormgeving, maar zeer zeker ook in gebruik en onbruik, laat zien wie wij zijn. Caspar David Friedrich vond dat een kunstenaar niet alleen moest schilderen wat hij ‘voor’ zich zag, maar juist dat wat hij ‘in’ zich zag. Caspers werk weerspiegelt dit innerlijk landschap. Mensen zijn in deze landschappen in fysieke afwezigheid opvallend aanwezig.

In zijn werk communiceer hij over de afstand die ons scheidt en over onze pogingen om die afstand te overbruggen. Hoe zorgvuldig gaan wij met elkaar en met de wereld om? Wat jagen we na en wat is ons streven? Wat is onze kracht en waar ligt ons onvermogen? Wie zijn wij en wat verbindt ons?

‘Outpost’, Caspers werk voor BINNENsteBUITEN, is een buitenpost, een schuilhut en uitkijktoren tegelijk.
Een huis, een thuis, op een vooruitgeschoven plek in de toekomende tijd.

mijn huis
is een huis
als elk huis
toereikend
aangenaam
de schoonheid
ligt in de ogen
van de aanschouwer

verstopt in
mijn huis
leef ik
speel ik
verlang ik
verlies ik mij
in zinlijkheid
en zin

in het verborgene
verwar ik mij
ontdek ik
zie ik
schep ik
een onmiskenbaar
heimelijk
thuiskomen

het uitzicht
verandert het inzicht
het inzicht verandert
het uitzicht
aandachtig
inzichtelijk
innerlijk
resoneren

©casperterheerdt2016

www.casperterheerdt.com