DE TOEKOMST VAN DE KUNST Jelle Kampen (1956-2022) overleed helaas in mei van dit jaar, vlak voor de start van de BINNENsteBUITEN kunstroute.
Jelle was beeldend kunstenaar, wonend en werkend op het WG terrein. Hij heeft regelmatig in WG Kunst geëxposeerd.
Zijn kunstwerk voor de kunstroute BINNENsteBUITEN was al klaar.

Jelle Kampen op 8 april 2022 over zijn kunstwerk:
“Nu de kunst zich ontwikkelt naar een treurige digitale vorm, vond ik het idee om de werken hierover in houten kastjes langs de weg te stoppen eenvoudigweg GENIAAL ! Mijn bijdrage wil inhoudelijk ingaan op de toekomst, los van de fysieke vorm die kunst kan gaan aannemen. Kunst zal toch altijd de opzet hebben te communiceren. Ik denk dat kunst steeds meer de traditionele vorm zal loslaten en in een mixed-media zone terecht is gekomen.

Voor mijn werk heb ik een Russische propagandafoto als basis genomen. Het is de afbeelding van een vernietigd Russisch stadje waarover ik bloemen heb geschilderd en gehangen als symbool voor de tijdelijkheid en veranderlijkheid.
Kunst zoekt steeds weer nieuwe vormen als uiting van veranderde omstandigheden.
Dit probeer ik met dit werk uit te drukken.

Ha heerlijk ! Wat een vage tekst ! Ik hoop echt een kunstenaars tekst:
MULTI-PLURI-INTERPRETABEL