WG Kunst is sinds 2012 een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Iedereen die aan een ANBI schenkt geniet belastingvoordeel. WG Kunst betaalt over de gift geen belasting.
Als donateur van WG Kunst kunt u tot en met 2017 profiteren van belastingvoordeel in de vorm van een extra giftenaftrek. Dit kan voor u zeer aantrekkelijk zijn.

Wilt u onze activiteiten structureel steunen?
Uw betrokkenheid draagt op persoonlijke wijze bij aan de activiteiten van WG Kunst. Mede dankzij uw bijdrage kan WG Kunst ook in de toekomst mooie creatieve projecten blijven realiseren.

Het is mogelijk om bij te dragen aan de activiteiten van WG Kunst. Wij zijn blij met elke donatie. Daarnaast is het mogelijk om een speciale band met WG Kunst te krijgen door Broeder of Zuster van WG Kunst te worden.

anbi daargeefjeom decollectie-affiche

 

Voelt u zich betrokken bij WG Kunst? Wilt u onze activiteiten structureel steunen?

Uw betrokkenheid draagt op persoonlijke wijze bij aan de activiteiten van WG Kunst. Mede dankzij uw bijdrage kan WG Kunst ook in de toekomst mooie creatieve projecten blijven realiseren.

Alle donateurs hebben vrij toegang tot alle tentoonstellingen van WG Kunst. Zij ontvangen de maandelijkse Nieuwsbrief van WG Kunst.

 

  • Voor een jaarlijkse bijdrage kunnen particulieren vanaf € 25,- vriend of vriendin van WG Kunst worden.
  • Vanaf € 250,- kunt u Broeder of Zuster van WG Kunst worden.
    Broeders en Zusters mogen als dank voor hun steun een werk uit de Collectie -een exclusieve verzameling kunstwerken, eigendom van WG Kunst- in bruikleen nemen.

Voor méér informatie, advies en mogelijkheden voor (periodieke) schenkingen en belastingfaciliteiten kunt u contact opnemen met WG Kunst:
wgkunst@wgkunst.nl of (020) 6161515